Objednání terapie

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D. a kolektiv REHABIA
Lidická 6, Praha 5
tel.: 737 143 981
e-mail: fyzioterapeutka@post.cz
Člen Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 
Členem Unie fyzioterapeutů
 
Člen České společnosti tělovýchovného lékařství
 
Člen České společnosti pro biomechaniku

PhDr. Andrea Pávová, PhD. (Ryšávková)

 • narodila se v Boskovicích
 • odborné vzdělání: obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.), postgraduální doktorské studium (Ph.D.), rigorózní zkouška (PhDr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
 • ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku páteře a optické zobrazovací metody
 • v klinické praxi se specializuje na funkční poruchy pohybového aparátu
 • studovala u předních českých rehabilitačních odborníků, jako jsou doc. PaedDr. Pavel Kolář, CSc., doc. MUDr. František Véle, CSc., prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., a další.
 • absolvovala přes 20 odborných seminářů a specializačních rehabilitačních kurzů
 • pravidelně se účastní rehabilitačních a vědeckých konferencí, na některých z nich přednáší
 • publikovala 12 článků v odborných časopisech a sbornících konferencí o problematice páteře
 • je lektorkou Pilates, cvičení na míči, rehabilitačního cvičení a kompenzačního sportovního tréninku
 • spolupracuje s českou atletickou reprezentací, českou florbalovou reprezentací, Golfovou akademií Alexe Čejky a dalšími profesionálními sportovci.

Členství v odborných společnostech:

 • Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu České lékařské společnosti JEP
 • Společnost pro myoskeletální medicínu České lékařské společnosti JEP
 • Unie fyzioterapeutů
 • Česká společnost pro biomechaniku
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství

Odborné kurzy:

Manuální medicína-diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (školitelé Bezvodová, Vacek)
Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie – bazální programy (Čápová)
Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Kolář)
Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře (Kolář)
Stáže u prof. MUDr. Karla Lewita, DrCs.
Základní kurz ve sportovní medicíně 1 - 6 (Radvanský, Máčková)
Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové (Novotná)
Fyzioterapie u vrcholových sportovců (Rybová)
Sport medicine course (Větvička)
Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení (Čápová)
Léčba idiopatické skoliózy v kontextu moderní kineziologie (Švejcar)
Využití centrace u posttraumatických stavů končetin (Švejcar)
Fyzioterapie dechové incuficience (Švejcar)
Metoda McKenzie (Švejcar)
Cvičení dle Schrothové (Jendeková)
Informační kurz Spirální dynamika
Základy Vojtovy metody (Nováková)
Reflexní terapie plosky nohy (Zapletal)
Brügger-konzept (Pavlů)
Letní škola fyzioterapie (Švejcar, Tlapák, Tichý)
Masérský kurz
Taping v práci fyzioterapeuta (Křížek)
Kinesiotaping (Šúrová)
Pilates licence - fitness instruktor atd.